Upute za izlaganje na kongresu za liječnike

Upute za Kratko usmeno priopćenje

Molimo Vas pripremite Power Point prezentaciju u ukupnom trajanju od 10 minuta nakon kojeg će biti kratka rasprava u trajanju od 2 minute.

Od iznimne je važnosti da poštujete dodijeljeno vrijeme izlaganja budući će radno predsjedništvo prekidati izlaganja duža od predviđenih 10 minuta.

Točno vrijeme Vašeg izlaganja bit će objavljeno na web-stranici kongresa kada bude dovršen konačan program Kongresa, a obavijest ćete dobiti pravovremeno i na Vašu e-mail adresu.

Power Point prezentaciju donesite na USB stick-u i predajte ga za to odgovornoj osobi – tehničaru u dvorani najkasnije 30 minuta prije početka programa Kongresa u kojem je Vaše kratko usmeno izlaganje.

Upravni Odbor Hrvatskog pedijatrijskog društva, HLZ-a je sve zaprimljene sažetke poslao na lekturu budući da će biti objavljeni u suplementu Paediatria Croatica. Nakon završene lekture, bit će Vam poslan Vaš sažetak s unesenim ispravcima te Vas molimo da u pripremi izlaganja koristite taj ispravljeni tekst.

Preuzmite podloge za PowerPoint prezentaciju.

 

Upute za E-poster prezentaciju

Molimo Vas da za E-poster prezentaciju pripremite ne više od 4 slajda, rezolucije 16:9 (U Power Point-u je ovo postavljeno kao default veličina slide-a za widescreen format monitora. U hrvatskoj verziji PowerPointa možete provjeriti u izborniku: Design pod slide size/Dizajn pod Veličina slajda) spremljenih u .pptx ili .pdf formatu.

Sekcije E-postera održat će se u manjim dvoranama, a E – posteri će biti prikazani na platnima. Za predstavljanje ćete imati 4 minute te dodatne 3 minute za pitanja i raspravu.

Od iznimne je važnosti da poštujete dodijeljeno vrijeme izlaganja budući će radno predsjedništvo prekidati izlaganja duža od predviđene 4 minute.

E-posteri će cijelo vrijeme trajanja Kongresa biti dostupni i na plazmama u glavnom hodniku Kongresnog centra te će sudionici sami moći pregledati iste prema vlastitom interesu.

Svaki poster mora biti spremljen pod prezimenom predstavljača E-postera.

Upravni Odbor Hrvatskog pedijatrijskog društva, HLZ-a je sve zaprimljene sažetke poslao na lekturu budući da će biti objavljeni u suplementu Paediatria Croatica. Nakon završene lekture, bit će Vam poslan Vaš sažetak s unesenim ispravcima te Vas molimo da u pripremi E-postera koristite taj ispravljeni tekst.

Svoj E-poster molimo pošaljite najkasnije do 05.10. na mail adresu adrian@conventuscredo.hr.

U slučaju ako želite svoj rad uz E-poster prikazati i kao klasični poster, molimo javite se agenciji na mail adrian@conventuscredo.hr najkasnije do 15.9.2018. kako bi se za Vas osigurale ploče za postere i broj postera.

Maksimalna veličina postera je širine 75 cm i visine 100 cm. Molimo autore da poštuju zadane dimenzije. Autori koji predstavljaju poster trebaju biti uz poster tijekom razgledavanja i rasprave o posterima koju vode moderatori za svaku pojedinačnu sekciju.

 

Upute za poster prezentaciju

Svakom će posteru biti dodijeljen broj i ploča za izlaganje (širine 75 cm i visine 100 cm). Molimo autore da poštuju zadane dimenzije. Autori koji predstavljaju poster trebaju biti uz poster tijekom razgledavanja i rasprave o posterima koju vode moderatori za svaku pojedinačnu sekciju.

Upravni Odbor Hrvatskog pedijatrijskog društva, HLZ-a je sve zaprimljene sažetke poslao na lekturu budući da će biti objavljeni u suplementu Paediatria Croatica. Nakon završene lekture, bit će Vam poslan Vaš sažetak s unesenim ispravcima te Vas molimo da u pripremi Postera koristite taj ispravljeni tekst.

 

Upute za autore Postera:

  • Posteri će biti izloženi od 12. do 14.10.2018. u dvoranama Sibenik X+XI.
  • Molimo autore da postave svoje Postere najkasnije do petka u 12:00h te da posebnu pozornost obrate na broj koji je Poster dobio u Programu. Broj Postera u Programu MORA se podudarati s brojem Postera na Poster stalku. Autori navedene brojeve mogu pronaci na webstranici kongresa, u Finalnom Programu kongresa te na Banneru ispred dvorana za Poster sekciju.
  • Autori su sami odgovorni za postavljanje svojih Postera. Organizatori će osigurati škare i ljepljive trake.
  • Molimo autore da sami uklone svoje Postere najkasnije u nedjelju u 10:00h, svi Posteri koji ostanu zalijepljeni na stalcima nakon 10h bit ce uklonjeni bez namjere da ih se sacuva.