Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je završila!


Rok za prijavu sažetaka je produžen do 22.05 u 24:00h nakon čega će autor koji je izvršio prijavu biti obaviješten o prihvaćanju do 13.07.2018.

Molimo Vas da u prijavi navedete jednog autora koji će predstavljati rad uz napomenu da jedna osoba može predstavljati maksimalno tri rada.

Sadržaj sažetka sastoji se od 5 cjelina (uvod, cilj, metode i ispitanici, rezultati i rasprava/zaključak) čiji je maksimalan zbroj riječi 400. Ukoliko prijavljujete sažetak za prikaze bolesnika (engl. case report) također je obvezno upisati tekst u svaku od cjelina.

Hvala! Prijava sažetaka je završila.