Odbori

ORGANIZATORI

Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora

PREDSJEDNICA
prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med.

TAJNICA
doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med.

UPRAVNI I ZNANSTVENI ODBOR
prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med.
prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med.
Marija Jurković, dr. med.
doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med.
doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med.
prof. dr. sc. Ivo Barić, dr. med.
prof. dr. sc. Ingeborg Barišić, dr. med.
prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, dr. med.
doc. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Mirna Milevoj – Ražem, prim. dr. med.
prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.
Sanja Dorner, dr. med.
Neven Milić, dr. med.
doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović, dr. med.
prim. dr. sc. Darko Richter, dr. med.
prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med.
prof. dr. sc. Boris Filipović Grčić, dr. med.
Milivoj Novak, prim. dr. med.
Ivan Bambir, dr.med.
doc. prim. dr. sc. Branka Polić, dr. med.
prof. dr. sc. Veselin Škrabić, dr. med.
doc. dr.sc. Iva Bilić Čače, dr. med.
prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med.
Miran Cvitković, dr. med.
doc. prim. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr. med. prof. v.š.

MJESNI ORGANIZACIJSKI ODBOR
prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med. – Predsjednik mjesnog organizacijskog odbora

ČLANOVI:
Višnja Armanda, dr. med.
doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med.
Ranka Despot, dr. med.
Ivanka Ercegović, bacc. med. techn.
prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, dr. med.
prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med.
Marija Meštrović, prim. dr. med.
Vitomir Metličić, prim. dr. med.
doc. prim. dr. sc. Branka Polić, dr. med.
prof. dr. sc. Veselin Škrabić, dr. med.
Sanja Šolić, bacc. med. techn.

TAJNIŠTVO 13. KONGRESA HRVATSKOG PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA
doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med.
Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, Zagreb

Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara

PREDSJEDNICA
Kristina Kužnik, mag. med. techn.

TAJNICA
Danijela Nožinić, bacc. med. techn.

ZNANSTVENI ODBOR
Kristina Kužnik, mag. med. techn.
Elizabeta Kralj Kovačić, bacc. med. techn.

TAJNIŠTVO 12. KONGRESA PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA HUMS-a
pedijatrijsko.drustvo@gmail.com

Kristina Kužnik
Klinika za pedijatriju, KBC Sestre Milosrdnice,
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Mob: +385 92 3450 839
kristina.kuznik@gmail.com

Danijela Nožinić
Klinika za pedijatriju, KBC Sestre Milosrdnice,
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Mob: +385 98 136 03 54
danijela.domi@gmail.com