Natječaj za dodjelu nagrada hrvatskoga pedijatrijskog društva

Poštovane kolegice i kolege,

Hvala Vam što ste prijavili svoj radove na natječaj HPD-a.

Temeljem recenzije pristiglih radova kandidata, donešena je sljedeća odluka prema kojoj su nagrađeni:

Nagrada “Izabrana predavanja znanstvenih radova hrvatskih pedijatara”
Mario Ćuk i sur.  ORAI1 mutations abolishing store-operated Ca21 entry cause anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol (2017) pii: S0091-6749(17)31763-3. doi: 10.1016/j.jaci.2017.10.031

Ivo Barić i sur. Consensus recommendations for the diagnosis, treatment and follow-up of inherited methylation disorders. J Inherit Metab Dis. 2017 Jan;40(1):5-20. doi: 10.1007/s10545-016-9972-7.

Ivan Pavić i sur. The importance of combined 24-hour multichannel intraluminal impedance-pH monitoring in the evaluation of children with suspected laryngopharyngeal reflux . Clin Otolaryngol. 2017 Jun;42(3):544-549. doi: 10.1111/coa.12766.

Nagrada „ERNST MAYERHOFER“
Katja Dumić Kubat i sur. Molecular genetic analysis in 93 patients and 193 family members with classical congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in Croatia

Nagrada „RADOVAN MARKOVIĆ“
Matej Katavić i sur. Imunizacija djece s kongenitalnim srčanim grješkama. – klinički i kritički osvrt. Liječ Vjesn 2018;140:24–34

Nagrađeni će prezentirati svoje radove u ČETVRTAK, 11.10.2018. Točno vijeme održavanja sekcije u kojoj će se prikazati nagrađeni radovi ćemo poslati vrlo skoro čim se dovrši izrada programa našeg Kongresa.

Prije vašeg izlaganja, moderatori sekcije će Vas najaviti i pri tome pročitati vasu kratku biografiju. 

Molim nagrađene da na mail alenka.gagro@gmail.com posalju biografiju najkasnije do 01.10.2018. prema nacrtu koji saljemo u privitku. Maksimalan broj riječi je 200.

Maksimalno trajanje izlaganja je 10 minuta, a nagrađeni trebaju pripremiti Power Point prezentaciju u kojoj će prikazati rad. Prezentacija se treba predati najkasnije 30 minuta prije početka sekcije osobi odgovornoj za prikaz prezentacija na kongresu.

Podsjećamo da je nagrada plaćanje kotizacije i smještaja na sljedećom kongresu HPD-a koji će se održati 2020. godine.

Od srca čestitamo i vidimo se u Šibeniku!

Upravni Odbor Hrvatskog Pedijatrijskog Društva HLZ-a

 


NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOGA PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA
IZABRANA PREDAVANJA HRVATSKIH PEDIJATARA,
„ERNST MAYERHOFER“ I „RADOVAN MARKOVIĆ“ ZA MLADE PEDIJATRE

Povodom predstojećeg Kongresa Hrvatskoga pedijatrijskog društva koji će se održati u Šibeniku od 11. – 14. listopada 2018., Upravni odbor Hrvatskoga pedijatrijskog društva raspisuje natječaj za stručne ili znanstvene radove svojih članova, objavljene u inozemstvu ili domaćim stručnim časopisima iz područja pedijatrije i suradnih struka.

1. Kriteriji za izbor izabranih predavanja znanstvenih radova hrvatskih pedijatara objavljenih od 15.05.2016. do 1.4.2018.

Kriteriji za kandidiranje:

 1. Na natječaj se mogu javiti samo članovi HPD-a (plaćena članarina za HPD I HLZ).
 2. Nagrađuju se radovi objavljeni u časopisu koji se citira u bazi Current Contents ili Science Citation Index i ima čimbenik odjeka (IF, engl. impact factor). Rad mora biti objavljen u razdoblju od 15.05.2016. do 1.4.2018.
 3. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor rada.
 4. Od pristiglih radova izabrat će se tri najbolja rada.

2. Kriteriji za izbor nagrada za mlade pedijatre

a) Nagrada „Ernst Mayerhofer”

Kriteriji za kandidiranje:

 1. Na natječaj se mogu javiti samo članovi HPD-a (plaćena članarina za HPD I HLZ).
 2. Autori koji se natječu za nagradu ne smiju biti stariji od 35 godina uzimajući u obzir krajnji rok za prijavu na natječaj.
 3. Nagrađuju se radovi objavljeni u časopisu koji se citira u bazi Current Contents ili Science Citation Index i ima IF. Rad mora biti objavljen u razdoblju od 15.05.2016. do 1.4.2018.
 4. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor rada.
 5. Od pristiglih radova izabrat će se jedan najbolji rad.

b) Nagrada „Radovan Marković”

Kriteriji za kandidiranje:

 1. Na natječaj se mogu javiti samo članovi HPD-a (plaćena članarina za HPD I HLZ).
 2. Autori koji se natječu za nagradu ne smiju biti stariji od 35 godina uzimajući u obzir rok za prijavu natječaja
 3. Nagrađuju se radovi objavljeni u domaćem časopisu u razdoblju od 15.05.2016. do 1.4.2018.
 4. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor na radu.
 5. Od pristiglih radova izabrat će se jedan najbolji rad

Postupak natječaja

Kandidati trebaju poslati svoje članke:

 1. U formatu PDF elektronskom poštom na e-adresu: alenka.gagro@gmail.com
 2. Preslike članaka običnom poštom na adresu: doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr.med. Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000 Zagreb

Kandidati će uz članke poslati prijavu u kojoj će označiti za koju od nagrada se kandidiraju (izabrani članci hrvatskih pedijatara, „Ernst Mayerhofer”, „Radovan Marković”) te obrazložiti zašto smatraju da ispunjavaju uvjete.

Rok za prikupljanje članaka je 15.05.2018.
Rok za proglašenje nagrađenih radova je 30.06.2018.
Prema odluci UO HPD-a nagrada se sastoji u plaćanju kotizacije i smještaja za slijedeći kongres našeg društva 2020. godine.