Kotizacija

RANA KOTIZACIJA (prijave i uplate do 30.06.2018.)

Rana kotizacija za članove Hrvatskog pedijatrijskog društva – 1.350,00 kn
Rana kotizacija za nečlanove – 1.500,00 kn
Kotizacija za članove Hrvatske udruge medicinskih sestara – 1.125,00 kn
Kotizacija za medicinske sestre / nečlanove HUMSa – 1.250,00 kn
Kotizacija za specijalizante članove Hrvatskog pedijatrijskog društva – 1.125,00 kn
Kotizacija za specijalizante – 1.250,00 kn
Kotizacija za izlagače – 800,00 kn
Dnevna kotizacija za članove Hrvatskog pedijatrijskog društva – 450,00 kn
Dnevna kotizacija – 500,00 kn
Kotizacija za osobu u pratnji – 300,00 kn
Umirovljenici – gratis
Studenti medicine – gratis
Stažisti – 500,00 kn

KASNA KOTIZACIJA (prijave i uplate nakon 01.07.2018.)

Kasna kotizacija za članove Hrvatskog pedijatrijskog društva – 1.620,00 HRK
Kasna kotizacija za nečlanove – 1.800,00 HRK
Kotizacija za članove Hrvatske udruge medicinskih sestara – 1.125,00 HRK
Kotizacija za medicinske sestre / nečlanove HUMSa – 1.250,00 HRK
Kotizacija za specijalizante članove Hrvatskog pedijatrijskog društva – 1.125,00 HRK
Kotizacija za specijalizante – 1.250,00 HRK
Kotizacija za izlagače – 800,00 kn
Dnevna kotizacija za članove Hrvatskog pedijatrijskog društva – 450,00 kn
Dnevna kotizacija – 500,00 kn
Kotizacija za osobu u pratnji – 300,00 kn
Umirovljenici – gratis
Studenti medicine – gratis
Stažisti – 500,00 kn