Bodovanje

Sukladno Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore, sudjelovanje liječnika će se bodovati s 16 bodova za aktivno sudjelovanje te 11 bodova za pasivno sudjelovanje.