Bodovanje kongresa

Sudjelovanje liječnika na Kongresu bit će bodovano od Hrvatske liječničke komore prema Odluci o broju bodova.

Sudjelovanje medicinskih sestara i tehničara na Kongresu bit će bodovano prema Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.