Važno: Natječaj za dodjelu nagrada hrvatskoga pedijatrijskog društvaNagrada za znanstveni rad medicinskih sestara i tehničara

Pismo dobrodošlice

Uvodna riječ

Poštovane i drage kolegice, poštovani i dragi kolege!

Pedijatrija je već godinama zasebna medicinska specijalnost temeljena na znanju, stavovima i vještinama potrebnim za prevenciju, dijagnozu i liječenje mnogobrojnih bolesti koje pogađaju djecu od rođenja, tijekom djetinjstva do navršenih 18 godina. Sve više se prepoznaje uloga pedijatrije i prije rođenja kao i nakon 18. godine života. Usporedo s bavljenjem bolestima pedijatrija se velikim dijelom bavi praćenjem rasta i razvoja i unapređenjem zdravlja u najširem značenju. To uključuje utjecaj djetetova okruženja od mikro okruženja – obitelji, do makro okruženja – globalnih ekoloških čimbenika. Dvadeset i prvo stoljeće nosi nova iskušenja i prijetnje za život i zdravlje djece, pa i sam opstanak. Toga smo u Hrvatskoj i te kako svjesni prateći podatke o nepovoljnim demografskim kretanjima. „Nove bolesti“, rastući broj kroničnih bolesti, sve učestaliji i kompleksniji psihički problemi, posebno anksioznost i depresija, izbježivi uzroci smrtnosti, kao što su nesreće, koji još uvijek odnose dječje živote, primjena suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, etičke dileme … sve su to izazovi pred nama. U tom širokom području koje obuhvaća pedijatrija, količina znanja i vještina je ogromna, informacijama smo obasuti sa svih strana, a tehničke mogućnosti, donedavno neslućene, omogućuju prijenos informacija šire i brže nego ikada. Postavlja se pitanje, treba li nam u takvim okolnostima klasičan kongres? Mi u Hrvatskom pedijatrijskom društvu Hrvatskog liječničkog zbora smatramo da treba. Vjerujemo da ništa ne može zamijeniti živu ljudsku riječ i izravan kontakt. Zbog kvalitete sadržaja i raznolikosti programa raste broj sudionika naših kongresa. Kolege koji rade u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti djece imaju priliku izravno se susresti i razmijeniti iskustva i mišljenje o vodećim zdravstvenim problemima djece u Hrvatskoj. Kongres je i prilika za susret s poznatim kolegama i za upoznavanje novih, mogućnost za učenje i druženje. Kongres će se održati u prekrasnom prirodnom okružju srednje Dalmacije. Stoga vas pozivamo da dođete na naš 13. Kongres, najvažniji medicinski skup u Hrvatskoj posvećen djeci. Istovremeno će se održati i 12. Kongres Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara čime ističemo neraskidivu povezanost pedijatara i medicinskih sestara u skrbi za djecu. Pozivam i kolege drugih medicinskih specijalnosti, kao i drugih suradnih struka, koji skrbe o djeci da dođu na naš Kongres. Dođite predstaviti svoj rad, poslušati izlaganja naših i inozemnih vrhunskih stručnjaka. Zajedničkim radom možemo doprinijeti i pomoći razvoju sposobnosti svakog djeteta s ciljem ostvarenja zdravijeg, boljeg, sretnijeg i produktivnijeg života za dobrobit njih samih, njihovih obitelji i cijele domovine.

Iznimna mi je čast i zadovoljstvo, zajedno s prof. dr. sc. Marijanom Saragom, predsjednikom Organizacijskog odbora, biti vašim domaćinom predstojećeg Kongresa.

S poštovanjem i uz srdačne pozdrave
Prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med.
Predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva


Dame i gospodo, poštovane kolegice, kolege, medicinske sestre, dragi prijatelji,

Čast nam je i zadovoljstvo najaviti 13. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva i 12. Kongres Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara.

Kongresi će se održati od 11. do 14. listopada 2018. godine u srcu Dalmacije, u toplom i prijateljskom ozračju Amadria parka Solaris u neposrednoj blizini Šibenika. Šibenik i šibenska okolica stjecište su hrvatske povijesti, utkane u bezgraničnu ljepotu krajolika, hrvatskog tradicionalnog jezika, umjetnosti i glazbe.

U potpuno novom, raskošnom i funkcionalnom Kongresnom centru okupit će se na jednom mjestu respektabilan broj pedijatara i medicinskih sestara iz Hrvatske, ali i iz inozemstva. Tih će se dana razmjenjivati iskustva iz primarne, sekundarne i tercijarne pedijatrijske prakse. Biti će razgovora o svim područjima pedijatrije o čemu će brinuti Znanstveni odbor Kongresa na radost i zadovoljstvo djece koja trebaju našu pomoć.

Kongresi su mjesta na kojima se čuju nove stvari, novi pristupi bolestima pa vjerujemo da će se to dogoditi i na ovom Kongresu. Drago nam je da će uz pedijatre, svoj kongres istovremeno održavati i pedijatrijske medicinske sestre, jer oni zajedno čine nedjeljivu cjelinu skrbi za dječje zdravlje. Ove godine ukazano nam je povjerenje i zadovoljstvo da Klinika za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split, kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu bude Vaš domaćin. Organizirano stacionarno liječenje djece u Splitu datira od davne 1926. godine u tadašnjem nahodištu, nakon čega se 1934. godine organizira u Dječji odjel. Prvi subspecijalistički odsjeci (kardiologija i neurologija) osnovani su 1965. godine. Razvojem Medicinskog studija u Splitu, Odjel za dječje bolesti je 1987. g. prerastao u Kliniku za dječje bolesti i od tada stalno napreduje.

Organizacijski odbor Kongresa potrudit će se da Vaš boravak u ovom lijepom dijelu Hrvatske bude nezaboravan. Nastojat ćemo da tijekom boravka na Kongresu osjetite duh Dalmacije.

S radošću Vas očekujemo!

Prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr.med.
Predsjednik organizacijskog odbora

Poštovane medicinske sestre i tehničari,

pozivam Vas na 12. Kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a, koji se održava zajedno s 13. Kongresom Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ i nastavlja dugu tradiciju zdravstvene skrbi za najosjetljiviju populaciju, djecu i adolescente.

Zdravstvena skrb o djetetu je znanost temeljena na holističkom pristupu djetetu, s ciljem razvoja, promicanja i unaprjeđenja zdravlja djece od začeća do adolescentne dobi, praćenjem rasta i razvoja djece, te stručnim usavršavanjem i unapređenjem svih struka koje se bave zdravljem djece, bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim ili intelektualnim, a u skladu je s Konvencijom o pravima djeteta.

Pedijatrijsko društvo HUMS-a aktivni je član mreže pedijatrijskih društava Europe, te sudjeluju u kreiranju zdravstvene skrbi djece i najboljih standarda u pedijatrijskoj sestrinskoj praksi. Promocija zdravlja i dobrobiti, prevencija nesreća i bolesti, sigurnost djece u bolnici, i u obitelji, te u široj društvenoj zajednici glavne su odrednice našeg rada.

Ovo je prilika da osvijestimo kako je pedijatrijska zdravstvena skrb prijateljski naklonjena djetetu, odnosno djeca i roditelji sudjeluju kao aktivan partner u zdravstvenom timu koji poštuje etički kodeks i profesionalno ponašanje.

Organizacijom stručnih skupova, seminara, tečaja, tribina i kongresa o problemima zdravlja djece informiramo i trajno educiramo roditelje i djecu. Ostvarivanjem stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama, poticanjem istraživanja na svim područjima zdravlja djece aktivno imamo utjecaj na donošenje zakonskih propisa koji reguliraju očuvanje i unaprjeđenje, zdravlja i prava djece i adolescenata , a ujedno stvaramo kvalitetne, stručne i nadasve profesionalne timove pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara.

S štovanjem,

Kristina Kužnik, mag.med.techn.
Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Pogledajte video

Konvencijski centar Šibenik

Amadria Park - Mediteranski spoj businessa i odmora.